Övrig miljörätt

Nyheter (4213)

Grävningsarbeten var inte vattenverksamhet

Det var rätt av länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet att avsluta ett ärende utan åtgärd. Det konstaterar Mark- och miljööverdoms...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Rättskraft hindrar kommunens utsläppsförbud

Eftersom tillåtligheten av en avloppsanläggning redan prövats i och med en tillståndsprövning enligt miljöbalken innebär tillståndets rät...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Ombudsarvode i vattenverksamhetsmål höjs

Mark- och miljööverdomstolen håller med underinstansen om att ett bolag delvis begärt ersättning för ombudskostnader som inte är ersättni...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt