Jordbruk och skogsbruk

Nyheter (914)

Podd: HD gör det lättare bevisa patientskador?

En kommande prövning i Högsta domstolen kan leda till sänkta beviskrav och göra det lättare för patienter att få ersättning för patientsk...

Berguv och hackspett stoppar avverkning

I motsats till mark- och miljödomstolen förbjuder högsta instans fortsatt avverkning i ett större område i Örnsköldsvik än vad Skogsstyre...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt