Jordbruk och skogsbruk

Nyheter (544)

Egenhantering av obehandlat slam stoppas

Mark- och miljööverdomstolen avslår två bröders överklaganden av mark- och miljödomstolens beslut att inte låta dem själva hantera slamme...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Miljödomstol avfärdar uppgifter från fågelklubb

”Uppgifter som lämnats av privatpersoner kan knappast läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning”. Det skriver Mark- ...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt