Jordbruk och skogsbruk

Nyheter (609)

Lavskrika hindrar inte skogsavverkning

Skogsstyrelsen gjorde fel som i fyra beslut helt förbjöd skogsavverkning i områden där lavskrikan förekommer. Mark- och miljööverdomstole...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt