VA

Urval av experter

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl
Jonathan Svitzer
Associate vid Advokatfirman Lindahl
Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet
Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Nyheter (64)

Slipper vite för påstådda avloppsutsläpp

Mark- och miljööverdomstolen anser i motsats till underinstansen att miljö- och byggnämnden inte har visat att utsläpp har skett från en ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Play (6)

Expertkommentarer (15)