Jonathan Svitzer

Jonathan Svitzer

Associate vid Advokatfirman Lindahl

Ingår i Lindahls kompetensgrupper för fastighetsrätt och skatterätt och arbetar huvudsakligen i ärenden med anknytning till dessa områden.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand