Johanna Lindqvist

Johanna Lindqvist

Counsel vid Advokatfirman Lindahl

Johanna ingår i Lindahls kompetensgrupp för fastighet och arbetar huvudsakligen med ärenden inom miljörättsområdet. Johanna har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon arbetar också med tillsynsfrågor kopplade till miljöbalken och bistår med rådgivning och överklaganden av tillsynsbeslut mm. Johanna har också lång erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor kring förorenad mark.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand