Johanna Lindqvist

Johanna Lindqvist

Advokat på Agnes Advokatbyrå

Har sedan 2009 arbetat som jurist inom miljörättsområdet, inledningsvis som föredragande på Miljööverdomstolen (2009-2011). Därefter har hon arbetat som biträdande jurist och advokat på Setterwalls Advokatbyrå (2011-2016). Sedan 2017 arbetar hon som advokat på Agnes Advokatbyrå och är ansvarig för byråns verksamhet i Göteborg. Under 2018 arbetade Johanna som verksjurist på Havs- och vattenmyndigheten. 

Johanna arbetar med juridisk rådgivning kopplad till miljöbalken såsom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, efterbehandling, tillsynsfrågor, områdesskyddsfrågor samt även frågor med anknytning till plan- och bygglagen såsom reglering av buller, hantering av dagvatten mm.

Expertkommentarer

Seminarier

Webbinarier

Regleringen av dagvatten

Dagvatten hanteras genom olika lagstiftningsområden vilket innebär att regleringen är splittrad och i viss mån otydlig. Det finns dessuto...