Johanna Lindqvist

Johanna Lindqvist

Counsel vid Advokatfirman Lindahl

Johanna ingår i Lindahls kompetensgrupp för fastighet och arbetar huvudsakligen med ärenden inom miljörättsområdet. Johanna har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon arbetar också med tillsynsfrågor kopplade till miljöbalken och bistår med rådgivning och överklaganden av tillsynsbeslut mm. Johanna har också lång erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor kring förorenad mark.

Expertkommentarer

Webbinarier live

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Dagvatten och va-taxan

Svenskt Vatten har publicerat ett nytt förslag till VA-taxa som kommer att ersätta P96. De kommer också att publicera ett nytt normalförs...