Felicia  Olsson

Felicia Olsson

Biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahl

Felicia ingår i Lindahls kompetensgrupp för miljörätt samt GDPR och dataskydd och arbetar huvudsakligen i ärenden med anknytning till dessa områden. Därutöver arbetar Felicia även med ärenden av allmän affärsjuridisk karaktär.

Expertkommentarer