VA

Urval av experter

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl
Jonathan Svitzer
Associate vid Advokatfirman Lindahl
Elias Himsel
Advokat vid Advokatfirman Lindahl
Christina Gard
Ägare till VA Strategi

Webbinarier on-demand (9)

  • Webbinarium on-demand

Dagvatten och va-taxan

Svenskt Vatten har publicerat ett nytt förslag till VA-taxa som kommer att ersätta P96. De kommer också att publicera ett nytt normalförs...

  • Webbinarium on-demand

Dagvatten – senaste praxis

Dagvatten hanteras genom olika lagstiftningsområden vilket innebär att regleringen är splittrad och i viss mån otydlig. Det finns dessuto...

  • Webbinarium on-demand

Regleringen av dagvatten

Dagvatten hanteras genom olika lagstiftningsområden vilket innebär att regleringen är splittrad och i viss mån otydlig. Det finns dessuto...