Gilbert Nordenswan

Gilbert Nordenswan

Jurist och grundare, Nordenswan Carlsson

Gilbert Nordenswan är jurist med en lång bakgrund på branschorganisationerna Energiföretagen och Svenskt Vatten. Gilbert har medverkat som expert vid statliga utredningar, skrivit flera av Svenskt Vattens branschstandarder och har under många år stöttat VA-branschens olika aktörer med juridisk rådgivning. Gilberts expertområden är miljörätt och VA-juridik med inriktning på bland annat dagvatten och taxefrågor.

Webbinarier on-demand