Anna Månsson

Anna Månsson

Associate vid Advokatfirman Lindahl

Anna ingår i Lindahls kompetensgrupp för fastighetsrätt och skatterätt, och arbetar huvudsakligen i ärenden med anknytning till dessa områden. Anna arbetar även med VA-relaterade frågor och andra ärenden inom området för miljörätt. 

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand