Martin Levinsohn

Martin Levinsohn

Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå

Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå med huvudsaklig inriktning mot EU- och konkurrensrätt, immaterial-, marknads- och mediarätt samt Life Sciences.

Expertkommentarer