Björn Hellman

Björn Hellman

Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Arbetar bland annat med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet, liksom med avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Play

Artskydd under utveckling

Just nu genomgår artskyddet en stor förändring. Vi har fått viktig praxis från EU-domstolen som redan gett avtryck i svensk rätt. Dessuto...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer