Björn Hellman

Björn Hellman

Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Arbetar bland annat med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet, liksom med avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Play

Prövning av havsbaserad vindkraft

Ett aktuellt ämne i dessa tider är havsbaserad vindkraft. Det finns en önskan hos myndigheterna att snabba på utbyggnaden för att möta de...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer