Björn Hellman

Björn Hellman

Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Arbetar bland annat med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet, liksom med avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Play

Prövning av avfallsanläggningar

Den avfallsrättsliga lagstiftningen är ovanligt komplex med ett svåröverskådligt regelverk. Vi går igenom huvuddragen i hur prövningen av...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer