Björn Hellman

Björn Hellman

Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Arbetar bland annat med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet, liksom med avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Play

Detaljplanefrågor

I avsnittet tar vi upp frågor kopplade till detaljplaner enligt plan- och bygglagen. I andra kapitlet plan- och bygglagen finns de grundl...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer