Axel  Henckel

Axel Henckel

Jurist vid Advokatfirman Åberg & Co.

Jurist vid Advokatfirman Åberg & Co, specialiserad inom miljörätt och fastighetsrätt.

Expertkommentarer