Energirätt

Nyheter (1025)

Bristfällig utredning stoppar vindkraftpark

Mark- och miljööverdomstolen anser till skillnad från underinstansen att utredningen i målet är för bristfällig för att avgöra om tillstå...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt