Energirätt

Urval av experter

Anna Engman
Jurist och administrativ chef för Ackordscentralen Stockholm
Erik Osvald
Rekonstruktör och konkursförvaltare
Christina Rydell Ahlström
Advokat och partner, Morris Law
Linn Engdahl
Biträdande jurist, Morris Law

Nyheter (1278)

Svensk moms på havsvindkraft

Skatterättsnämnden anser att tjänster som förvärvats med avseende på en planerad vindkraftspark inom Sveriges ekonomiska zon har anknytni...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt, Miljörätt

Grönt ljus för ny batterifabrik i Borlänge

Mark- och miljödomstolen ger batteritillverkaren Northvolt tillstånd att bygga och driva en anläggning i Borlänge. Inga remissinstanser h...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt