Energirätt

Nyheter (869)

81 vindkraftsverk tillåts i sametrakter

Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom och ger klartecken till 81 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 20...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt