Naturskydd

Nyheter (3084)

Grönt ljus för nytt stålverk i Boden

Ett bolag ges tillstånd till uppförande och drift av ett nytt stålverk i Bodens kommun av mark- och miljödomstolen. Tillåtligheten av ver...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt

HFD prövar om hemmasittare ska tvångsomhändertas – ombud intervjuas

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra ett mål som kan få stor betydelse för landets så kallade hemmasittare, alltså de barn och ungdoma...

Lexnovas gräv uppmärksammas i Aftonbladet

Aftonbladets nyhetskolumnist Oisín Cantwell uppmärksammade i helgen Blendow Lexnovas omfattande rapportering om det unika skadeståndsmåle...

Domaren intervjuas om andrahandsuthyrning vid sjunkande bostadspriser

I ett vägledande beslut från Svea hovrätt utgjorde inte sjunkande bostadsrättspriser och risk för förlust vid försäljning i närtid ett gi...