Naturskydd

Nyheter (2701)

Cementa får klartecken för fortsatt kalkbrytning på Gotland

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till fortsatt brytning av kalk och märgelsten vid två täkter i Slite på Gotland. Domstolen skärper dock cementproducenten Cementas villkor och en skiljaktig ledamot anser att tillstånd i själva verket borde ha vägrats.

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt

Fritidshus vid Ronneby-strand stoppas i högsta instans

Mark- och miljööverdomstolen river upp en strandskyddsdispens för ett fritidshus 30 meter från strandlinjen i Ronneby. Allmänheten har idag möjlighet att ta del av närheten till vattenområdet och ett fritidshus skulle begränsa allmänhetens tillgång till strandområdet.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt, Fastighetsjuridik

Kraftbolag får bara fälla 2 av 47 träd

Mark- och miljööverdomstolen tillåter bara Svenska Kraftnät att avverka 2 av 47 träd eftersom det inte är en nödvändig åtgärd för att try...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Miljödomstol avfärdar uppgifter från fågelklubb

”Uppgifter som lämnats av privatpersoner kan knappast läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning”. Det skriver Mark- ...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt