Naturskydd

Nyheter (2690)

Miljödomstol avfärdar uppgifter från fågelklubb

”Uppgifter som lämnats av privatpersoner kan knappast läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning”. Det skriver Mark- ...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt

81 vindkraftsverk tillåts i sametrakter

Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom och ger klartecken till 81 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 20...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt