Naturskydd

Nyheter (2728)

Skyddsjakt på skarv stoppas

Sveriges Ornitologiska Förening får rätt i Kammarrätten som stoppar skyddsjakt på skarvfåglar på östkusten. Kammarrätten håller med Natur...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt, Miljörätt

Skog blir åker – till slut

En anmälan om omställning från skogsmark till åkermark ansågs så bristfällig att den planerade åtgärden stoppades i mark- och miljödomsto...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Stockholms tingsrätt: Miljödomstolarna måste göra proportionalitetsbedömningar i strandskyddsmål

Stockholms tingsrätt slår i en unik dom fast att miljödomstolarna måste göra fristående proportionalitetsbedömningar vid mål om strandskyddsdispenser. Genom att underlåta detta bröt staten mot Europakonventionens egendomsskydd gentemot en ägare av en fastighet i Norrtälje.

Cementa får klartecken för fortsatt kalkbrytning på Gotland

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till fortsatt brytning av kalk och märgelsten vid två täkter i Slite på Gotland. Domstolen skärper dock cementproducenten Cementas villkor och en skiljaktig ledamot anser att tillstånd i själva verket borde ha vägrats.

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt

Fritidshus vid Ronneby-strand stoppas i högsta instans

Mark- och miljööverdomstolen river upp en strandskyddsdispens för ett fritidshus 30 meter från strandlinjen i Ronneby. Allmänheten har idag möjlighet att ta del av närheten till vattenområdet och ett fritidshus skulle begränsa allmänhetens tillgång till strandområdet.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt, Fastighetsjuridik