Naturskydd

Nyheter (2695)

Kraftbolag får bara fälla 2 av 47 träd

Mark- och miljööverdomstolen tillåter bara Svenska Kraftnät att avverka 2 av 47 träd eftersom det inte är en nödvändig åtgärd för att try...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Miljödomstol avfärdar uppgifter från fågelklubb

”Uppgifter som lämnats av privatpersoner kan knappast läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning”. Det skriver Mark- ...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt

81 vindkraftsverk tillåts i sametrakter

Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom och ger klartecken till 81 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 20...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt