Djur- och växtskydd

Nyheter (2714)

Skyddsjakt på skarv stoppas

Sveriges Ornitologiska Förening får rätt i Kammarrätten som stoppar skyddsjakt på skarvfåglar på östkusten. Kammarrätten håller med Natur...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt, Miljörätt

Fladdermöss hindrar inte vindkraftspark

Förekomsten av tio olika fladdermusarter utgör inte hinder mot att bygga en vindkraftspark med fem vindkraftverk på en fastighet i Jönköp...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Cementa får klartecken för fortsatt kalkbrytning på Gotland

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till fortsatt brytning av kalk och märgelsten vid två täkter i Slite på Gotland. Domstolen skärper dock cementproducenten Cementas villkor och en skiljaktig ledamot anser att tillstånd i själva verket borde ha vägrats.

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt

Kraftbolag får bara fälla 2 av 47 träd

Mark- och miljööverdomstolen tillåter bara Svenska Kraftnät att avverka 2 av 47 träd eftersom det inte är en nödvändig åtgärd för att try...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt