Djur- och växtskydd

Nyheter (3320)

Renar stoppar bergtäkt

Mark- och miljööverdomstolen anser att en planerad bergtäkt påtagligt kommer att försvåra bedrivandet av rennäringen. Bergtäkten avses pl...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt