Djur- och växtskydd

Nyheter (2883)

Ingen dispens för flytt av knärotsplantor

Även om knärotsplantorna initialt kan klara en flytt från ett exploateringsområde är de långsiktiga följderna så pass ovissa att Mark- oc...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt