Tillståndsfrågor

Nyheter (4754)

Grönt ljus för ny batterifabrik i Borlänge

Mark- och miljödomstolen ger batteritillverkaren Northvolt tillstånd att bygga och driva en anläggning i Borlänge. Inga remissinstanser h...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt