Tillståndsfrågor

Nyheter (4453)

Ingen dispens för flytt av knärotsplantor

Även om knärotsplantorna initialt kan klara en flytt från ett exploateringsområde är de långsiktiga följderna så pass ovissa att Mark- oc...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Rättskraft hindrar kommunens utsläppsförbud

Eftersom tillåtligheten av en avloppsanläggning redan prövats i och med en tillståndsprövning enligt miljöbalken innebär tillståndets rät...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Ombudsarvode i vattenverksamhetsmål höjs

Mark- och miljööverdomstolen håller med underinstansen om att ett bolag delvis begärt ersättning för ombudskostnader som inte är ersättni...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Bilskrotare slipper förbud

Mark- och miljööverdomstolen håller med underinstansen om att en bilskrotare inte har tillräcklig kontroll över kundernas självplock och ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Utbyggnad av Gröna lund stoppas

Mark- och miljödomstolen anser att utbyggnaden av Gröna lunds nöjesfält i Stockholm innebär en otillåten utvidgning av området enligt för...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt, Fastighetsjuridik