Tillståndsfrågor

Nyheter (4135)

Skog blir åker – till slut

En anmälan om omställning från skogsmark till åkermark ansågs så bristfällig att den planerade åtgärden stoppades i mark- och miljödomsto...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Fladdermöss hindrar inte vindkraftspark

Förekomsten av tio olika fladdermusarter utgör inte hinder mot att bygga en vindkraftspark med fem vindkraftverk på en fastighet i Jönköp...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Cementa får klartecken för fortsatt kalkbrytning på Gotland

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till fortsatt brytning av kalk och märgelsten vid två täkter i Slite på Gotland. Domstolen skärper dock cementproducenten Cementas villkor och en skiljaktig ledamot anser att tillstånd i själva verket borde ha vägrats.

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt