Tillståndsfrågor

Nyheter (4119)

Fladdermöss hindrar inte vindkraftspark

Förekomsten av tio olika fladdermusarter utgör inte hinder mot att bygga en vindkraftspark med fem vindkraftverk på en fastighet i Jönköp...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Cementa får klartecken för fortsatt kalkbrytning på Gotland

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till fortsatt brytning av kalk och märgelsten vid två täkter i Slite på Gotland. Domstolen skärper dock cementproducenten Cementas villkor och en skiljaktig ledamot anser att tillstånd i själva verket borde ha vägrats.

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt

Mål om Aitikgruvan återförvisades

För att kunna göra överväganden kring ett efterbehandlingsscenario ett halvt sekel framåt erfordras ett tydligt och klart underlagsmateri...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Fritidshus vid Ronneby-strand stoppas i högsta instans

Mark- och miljööverdomstolen river upp en strandskyddsdispens för ett fritidshus 30 meter från strandlinjen i Ronneby. Allmänheten har idag möjlighet att ta del av närheten till vattenområdet och ett fritidshus skulle begränsa allmänhetens tillgång till strandområdet.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt, Fastighetsjuridik