Tillståndsfrågor

Nyheter (4333)

Golfklubb måste kontrollera bevattning

En golfklubb får finna sig i att göra undersökningar och redovisningar med anledning av bevattningen av golfbanan i Mölndal. Mark- och mi...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

MÖD nekar dispens för fortsatt bergbrytning

Om infiltrationsområdet kommer närmare flygplatsen finns det enligt mark- och miljööverdomstolen en ”inte försumbar risk” för att eventue...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt