Buller

Nyheter (1892)

Intervju med miljöjuristen som utmanade och vann mot Skogsstyrelsen

Nyligen underkändes Skogsstyrelsens automatiserade handläggning kring avverkningar. Miljöjuristen Josia Hort på Naturskyddsföreningen ber...

Grönt ljus för nytt stålverk i Boden

Ett bolag ges tillstånd till uppförande och drift av ett nytt stålverk i Bodens kommun av mark- och miljödomstolen. Tillåtligheten av ver...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt