Buller

Nyheter (1848)

Bullerutredning behövs inte

Ett villkor om att Trafikverket skulle utreda om det är tekniskt möjligt att till skälig kostnad begränsa bullret på ett längre vägavsnit...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Miljörätt