Buller

Nyheter (1887)

Podd: HD gör det lättare bevisa patientskador?

En kommande prövning i Högsta domstolen kan leda till sänkta beviskrav och göra det lättare för patienter att få ersättning för patientsk...

Grönt ljus för nytt stålverk i Boden

Ett bolag ges tillstånd till uppförande och drift av ett nytt stålverk i Bodens kommun av mark- och miljödomstolen. Tillåtligheten av ver...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt