Täkt- och vattenverksamhet

Nyheter (2272)

Cementa får klartecken för fortsatt kalkbrytning på Gotland

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till fortsatt brytning av kalk och märgelsten vid två täkter i Slite på Gotland. Domstolen skärper dock cementproducenten Cementas villkor och en skiljaktig ledamot anser att tillstånd i själva verket borde ha vägrats.

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt

Mål om Aitikgruvan återförvisades

För att kunna göra överväganden kring ett efterbehandlingsscenario ett halvt sekel framåt erfordras ett tydligt och klart underlagsmateri...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt