Täkt- och vattenverksamhet

Nyheter (2426)

Damm tillåts trots kontroversiell skyddsport

Mark- och miljööverdomstolen tillåter Olofströms kommun och Volvo att anlägga en damm inom Skräbeåns avrinningsområde för att förhindra ö...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Platsvalet hinder för deponiverksamhet

Ett bolag har – varken genom utredningen eller de föreslagna skyddsåtgärderna – visat att miljöbalkens krav på lämplig lokalisering är up...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt