Föroreningar, avfall och miljöskador

Urval av experter

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi

Nyheter (3348)

Grönt ljus för utsläpp från fiskodling

Mark- och miljööverdomstolen godkänner till skillnad från underinstansen utsläppen med anledning av en ansökan om att bedriva fiskodling....

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Seminarier (1)