Föroreningar, avfall och miljöskador

Nyheter (3138)

Egenhantering av obehandlat slam stoppas

Mark- och miljööverdomstolen avslår två bröders överklaganden av mark- och miljödomstolens beslut att inte låta dem själva hantera slamme...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt