Föroreningar, avfall och miljöskador

Nyheter (3248)

Otydligt schaktvillkor upphävs

Ett kommunalt beslut om att ta bort schaktmassor från en fastighet var så otydligt att det upphävs av Mark- och miljööverdomstolen. Beslu...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Processrätt, Miljörätt

Tätare invallning krävs mot lut i Vättern

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB försåg sina cisterner med lut med en invallning med två vattentäta dörrar i marknivå efter föreläggande frå...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt