Föroreningar, avfall och miljöskador

Urval av experter

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi

Nyheter (3389)

Platsvalet hinder för deponiverksamhet

Ett bolag har – varken genom utredningen eller de föreslagna skyddsåtgärderna – visat att miljöbalkens krav på lämplig lokalisering är up...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Seminarier (1)