Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nyheter (3172)

Intervju med ombud om polisens säkerhetsintervjuer efter AD-dom

Hur rättssäkra är egentligen Polisens säkerhetsprövningsintervjuer inför och under anställningen? Arbetsdomstolen sa nyligen nej till att...

Domare intervjuas om domen som kan stoppa tvångsmedicineringar

Det nuvarande systemet med tvångsmedicineringar kan stoppas efter en dom i tingsrätten som nu ska prövas i hovrätten. Frågan är om det st...

Grönt ljus för nytt stålverk i Boden

Ett bolag ges tillstånd till uppförande och drift av ett nytt stålverk i Bodens kommun av mark- och miljödomstolen. Tillåtligheten av ver...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt

Domaren intervjuas om andrahandsuthyrning vid sjunkande bostadspriser

I ett vägledande beslut från Svea hovrätt utgjorde inte sjunkande bostadsrättspriser och risk för förlust vid försäljning i närtid ett gi...