Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nyheter (2936)

Domsjö nekas dispens från utsläppsgränser

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker nekas dispens från vissa utsläppsgränsvärden och Mark- och miljööverdomstolen delegerar till Naturvårdsv...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt