Mänskliga rättigheter

Nyheter (1132)

Girjas sameby vinner i HD – urminnes hävd grundar ensamrätt

HD ändrar hovrättens dom och dömer till samernas fördel i den uppmärksammade tivsten mellan Girjas sameby och staten. Samebyn har en exklusiv rätt att upplåta rätt till jakt och fiske i det område där de verkar, baserat på urminnes hävd.

Krögare döms till fängelse – anställde nyanlända till ”slavlöner”

Ägaren till en indisk restaurang i Norrköping döms till åtta månaders fängelse för människoexploatering för att ha utnyttjat den svåra situation som två nyanlända befunnit sig i. Den utlovade lönen har uteblivit och den ersättning som utgjorts av mat och husrum har motsvarat 19-28 kronor i timmen.

Instans
Norrköpings tingsrätt
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Migrationsrätt, Internationell rätt, Arbetsrätt

Oskuldspresumtionen hindrar skadestånd för handgranat

En bilfirma i Sollentuna begärde skadestånd från en man som friats från åtal om utpressning och anklagelser om att ha kastat en handgranat mot bilfirman. Solna tingsrätt anser dock att det skulle strida mot oskyldighetspresumtionen i Europakonventionen att bifalla skadeståndstalan.