Mänskliga rättigheter

Nyheter (1144)

Generaladvokaten vill tvinga fram prövningar om diskriminering i svar till HD

Enskilda som utsätts för diskriminering har rätt till en domstolsprövning även om motparten medger talan och betalar ersättning. Det slår EU:s generaladvokat fast i ett förhandsavgörande till Högsta domstolen i Sverige. Den man som blev tvingad av ett plan har därmed rätt att få sin sak prövad fullt ut.

Girjas sameby vinner i HD – urminnes hävd grundar ensamrätt

HD ändrar hovrättens dom och dömer till samernas fördel i den uppmärksammade tivsten mellan Girjas sameby och staten. Samebyn har en exklusiv rätt att upplåta rätt till jakt och fiske i det område där de verkar, baserat på urminnes hävd.

Krögare döms till fängelse – anställde nyanlända till ”slavlöner”

Ägaren till en indisk restaurang i Norrköping döms till åtta månaders fängelse för människoexploatering för att ha utnyttjat den svåra situation som två nyanlända befunnit sig i. Den utlovade lönen har uteblivit och den ersättning som utgjorts av mat och husrum har motsvarat 19-28 kronor i timmen.

Instans
Norrköpings tingsrätt
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Migrationsrätt, Internationell rätt, Arbetsrätt