Henrik Almström

Henrik Almström

Specialist Counsel vid Morris Law

Henrik Almström har en bakgrund inom IT, IP och compliancejuridik och har under de senaste 10 åren arbetat med dataskyddsrelaterad juridik. Henrik har erfarenhet av utformning av processer och system för visselblåsare och även känsliga bedömningar i samband med hantering av enskilda visselblåsningar.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand