Helene Holm

Helene Holm

Advokat och grundare av Advokatfirman Helene Holm

Advokat och grundare vid advokatbyrån Helene Holm med lång erfarenhet av försäkring, bank och finans. Har under cirka tio år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn. Biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand