Helene Holm

Helene Holm

Advokat och delägare på advokatbyrån Next Advokater

Advokat vid advokatbyrån Next Advokater med lång erfarenhet av försäkring, bank och finans. Har under cirka tio år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn. Biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Webbinarier