Conny Larsson

Conny Larsson

Advokat vid SingularityLaw

Conny Larsson är advokat som främst specialiserat sig på informationssäkerhet och IT-rättsliga frågor. Han har även varit verksjurist och bolagsjurist inom IT- och telekomområdet och ingår därtill i styrelsen för Sig Security och SIJU (Svenska föreningen för IT- och juridik).

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand