Jonas Myrdal

Jonas Myrdal

Kammaråklagare vid Finansmarknadskammaren, Ekobrottsmyndigheten

Mångårig erfarenhet av arbete med marknadsmissbruksfrågor och compliance. Tidigare bl.a. chef marknadsövervakning Spotlight Stock Market och chefsjurist NGM-börsen.

Expertkommentarer