AI och juridik – användningen dubblad

Som många redan insett är juridikvärlden mitt i en revolutionerande förändring. Med en fördubbling av antalet jurister som använder generativ AI på bara sex månader – är det tydligt att AI inte bara är hype - det är verklighet. Dagens inlägg är en krönika från Johan Wallquist, Chief Digital Officer och Head of AI på Blendow Group.

AI och juridik – användningen dubblad

Ökad användning och behovet av tillförlitlighet

Det är en undersökning i januari 2024 från LexisNexis i Storbritannien som visar att antalet jurister som regelbundet använder generativ AI mer än fördubblats under det senaste halvåret, från 11% till 26%. Detta markerar en betydande förändring för en yrkeskår som traditionellt varit försiktig med ny teknik.

Intressant nog visar undersökningen att hela 70% av interna juristteam förväntar sig att deras externa partners ska använda AI. Detta indikerar en tydlig förväntan på att advokatbyråer ska anamma AI för att effektivisera arbetet och leverera bättre resultat. Men med ökad användning kommer också krav på tillförlitlighet. Juristerna i undersökningen efterfrågar AI-verktyg som är grundade i trovärdiga juridiska källor och erbjuder transparens i sina svar. Oron för hallucinationer och andra felaktigheter är stor. Samtidigt finns det specifika tjänster som möter dessa utmaningar.

Rätt data är svaret svenska AI-tjänster slår hypade ChatGPT

Haussade publika AI-modeller som ChatGPT har visat sig ge bra resultat på många områden, men blir ett för trubbigt verktyg för juristens arbete där dagsaktuell juridisk data är kritiskt. Det är helt enkelt något som inte ingår i den träningsdata som publika AI-modeller grundas på.

Ett bra svenskt exempel är Lexnova som under lång tid har samlat juridiska expertanalyser, rapporterat om aktuella rättsfall och byggt upp en proprietär rättsdatabas, inklusive senaste praxis, som uppdateras dagligen. Lexnova har nu utvecklat en AI-tjänst som de kallar för Legal Assistant, som hjälper till med research och ger svar på juridiska frågor på en bråkdel av tiden det skulle ha tagit med de gamla metoderna.

Detta är bara första steget. AI kommer att revolutionera juridiken. Rutinuppgifter automatiseras, vilket frigör tid för jurister att fokusera på mer komplexa och strategiska frågor. AI handlar inte om att ersätta jurister, utan om att förstärka deras kompetens och skapa nya möjligheter:

·      Juriststudenter: Utbildningen kan fokusera på att utveckla analytiskt tänkande och problemlösningsförmåga, snarare än att memorera lagar och regler.

·      Biträdande jurister: AI kan ta över grovjobbet, vilket ger utrymme för mer stimulerande arbetsuppgifter och karriärutveckling.

·      Advokatbyråer: Effektivisering och förbättrad precision kan leda till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Dags för ny prissättning och affärsmodell?

AI väcker också frågor om prissättning och affärsmodeller. I en bransch som länge präglats av timdebitering - ska dessa effektivitetsvinster föras vidare på klienten och leda till lägre priser? Eller ska byråerna istället investera i att utveckla nya tjänster och expertis?

Jag tror att vi kommer se flera nya innovativa leverans- och affärsmodeller inom juridiken, redan i år. Kanske ser vi en övergång från timdebitering till värdebaserad prissättning, där klienter betalar för resultatet snarare än tiden. AI kan också möjliggöra abonnemangsmodeller, där klienter får tillgång till juridisk expertis och stöd till en fast kostnad.

AI kommer även frigöra tid för jurister att fokusera på mer komplexa och strategiska frågor, vilket öppnar upp för nya tjänster såsom rådgivning kring AI-implementering, datahantering och etiska aspekter av AI.

Framtidens juridik – Är du redo?

AI kommer att fortsätta att omforma den juridiska branschen. Diskussionen om prissättning, affärsmodeller och etik kommer att fortsätta. Men en sak är säker: AI är här för att stanna. Jurister som omfamnar dess potential och anpassar sina affärsmodeller kommer att vara bäst rustade för framtidens utmaningar och möjligheter.

Utforska AI-verktyg, delta i diskussionen och var proaktiv. Framtidens juridik väntar, och den är full av potential.