Tjänstepensionens fallgropar

Tjänstepensionen är en central del av det svenska pensionssystemet och utgör en viktig del av många anställdas framtida inkomster. Lagstiftningen kring tjänstepensionen är komplex och kräver noggrann hantering av arbetsgivare. I detta blogginlägg kommer vi att dyka ner i de vanligaste misstagen som görs vid hanteringen av tjänstepensioner och vilka konsekvenser dessa misstag kan medföra.

Tjänstepensionens fallgropar

Lagstiftningen kring tjänstepension

I Sverige regleras tjänstepensionen delvis genom lag och delvis genom kollektivavtal. Arbetsgivare är ofta bundna att följa dessa avtal och lagar, vilket inkluderar att betala in avtalade belopp till den anställdas pensionsplan. Misslyckande med att följa dessa regler kan leda till ekonomiska och juridiska konsekvenser.

Tre vanliga misstag

  • Otillräckliga inbetalningar

Ett vanligt misstag är att arbetsgivare inte betalar in tillräckligt till den anställdas tjänstepension. Detta kan bero på felaktiga beräkningar eller missförstånd kring avtalade procentandelar.

  • Felaktig information

Att inte hålla pensionsförsäkringar uppdaterade med korrekt anställningsinformation kan leda till problem vid pensionsutbetalningen.

  • Brister i kommunikation

Arbetsgivare som inte tillhandahåller fullständig och korrekt information om tjänstepensionen till sina anställda riskerar att de anställda gör felaktiga ekonomiska planeringar.

Undvika kostsamma konsekvenser - missa inte webbinariet

Under webbinariet "Pensionslöftet - vanliga misstag arbetsgivare gör" den 16 maj ger juristen Vanessa von Zweigbergk dig en genomgång av de vanligaste misstagen vid tjänstepensionshantering och vilka konsekvenser det kan få. Kollektivavtalade pensionsfordringar preskriberas aldrig, och pensionslöften enligt enskilt avtal preskriberas först 10 år efter att den försäkrade kan åberopa försäkringen. Att inte förstå sina skyldigheter som arbetsgivare vad gäller utlovat pensionslöfte kan vara en kostsam historia.

Anmäl dig här