Miljöjuristen som skakar om myndighetens skogsprövningar

Nyligen underkändes Skogsstyrelsens automatiserade handläggning kring avverkningar. Miljöjuristen Josia Hort på Naturskyddsföreningen berättar i Rättsfallet inifrån hur han lyckades vinna målet och varför juridiken kan vara ett effektivt sätt att påverka klimat och miljö.

Miljöjuristen som skakar om myndighetens skogsprövningar

Läs mer om rättsfallet