Varför är rätt data avgörande för AI-tjänster?

I en värld som ständigt förändras där den digitala revolutionen har omformat hur vi samlar in, analyserar och använder information har Artificiell Intelligens (AI) tagit en central roll i att driva innovation och effektivitet över en rad olika sektorer. Men för att dessa verktyg ska fungera optimalt krävs det tillgång till aktuell, tillförlitlig och relevant data. Här förklarar vi varför.

Varför är rätt data avgörande för AI-tjänster?

Aktuell data viktig för ny praxis

Aktuell data är avgörande för att AI-tjänster ska kunna ge precisa och relevanta resultat. Detta är särskilt viktigt inom områden där förhållandena snabbt kan förändras. Inom juridikens värld är det ofta så att nya rättsfall och domar är mer relevanta än något som hände för ett par år sedan. Ny juridisk praxis på ett område kan bli avgörande.

Tillförlitlig data är grundstenen för precision

För att AI ska kunna fatta välgrundade beslut måste den data som används vara korrekt och fri från fel. Felaktig eller vilseledande data kan leda till felaktiga slutsatser och beslut, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Tillförlitligheten hos data är inte bara en fråga om AI-tjänstens effektivitet, utan även en fråga om säkerhet och etik.

Relevant data blir nyckeln till användbarhet

För att AI ska kunna ge värde måste den data som används vara relevant för det specifika problemet eller situationen. Detta innebär att data måste vara riktad och anpassad till de specifika behoven hos det scenario eller den uppgift som AI-tjänsten ska lösa. Relevansen hos data säkerställer att AI-tjänsten kan tillhandahålla insikter och lösningar som är meningsfulla och praktiskt tillämpbara för användaren.

Lexnovas nya AI-tjänst: Legal Assistant

Med en av Sveriges främsta rättsdatabaser som grund lanserar Lexnova idag en AI-tjänst som heter Legal Assistant. Du kan gå till den med dina juridiska frågeställningar och få den hjälp du behöver på ett ögonblick. Det har aldrig varit så lätt eller så roligt att jobba med juridiska frågor. Logga in, ställ en fråga relaterad till en juridisk utmaning du står inför och se hur assistenten besvarar din fråga och ger dig referenser till olika artiklar eller analyser från Lexnovas databas.

Läs mer