Innovation möter ansvar i EU:s AI-förordning

I takt med att artificiell intelligens (AI) blir alltmer integrerad i våra liv och verksamheter ökar även behovet av reglering för att säkerställa att teknologins framsteg inte går på bekostnad av människors säkerhet och rättigheter. EU står i frontlinjen för att adressera dessa utmaningar genom sin nya förordning som bland annat berör högrisk-AI.

Innovation möter ansvar i EU:s AI-förordning

Vad är högrisk AI?

EU:s nya förordning definierar högrisk-AI som system som kan innebära betydande risker för människors säkerhet och grundläggande rättigheter. Detta inkluderar AI-system som används inom kritiska sektorer som hälsovård, transport, energi och rättsväsende. Specifika exempel inkluderar AI som styr autonom körning, ansiktsigenkänning i syfte att övervaka och algoritmer som avgör möjliga behandlingar för patienter.

Nyckelpunkter i EU:s förordning

EU:s förordning om AI syftar till att skapa en balans mellan innovation och säkerhet genom att införa strängare krav på transparens, ansvarighet och säkerhet. Viktiga aspekter inkluderar:

  • Transparenskrav: Företag måste tydligt informera användare när de interagerar med ett AI-system, särskilt om beslut som fattas av AI kan ha betydande konsekvenser för individer.
  • Datakvalitet: Högrisk AI-system måste använda högkvalitativ data för att minska risker som snedvridning och diskriminering.
  • Övervakning och rapportering: Regelbunden övervakning krävs för att säkerställa att AI-systemen fortsätter att uppfylla EU:s standarder genom hela deras livscykel. Incidenter eller brister måste rapporteras till relevanta myndigheter.

Missa inte det kostnadsfria webbinariet den 18 april

Webbinariet kommer ge en introduktion till den nya AI-förordningen med fokus på just högrisk och innebörden av begreppet högrisk i kontexten av AI och den nya förordningen. Dag Wetterberg är advokat och författare som driver WETTERBERG Advokatbyrå med specialisering inom GDPR, immaterialrätt, it-rätt, marknadsrätt och medierätt.

Anmäl dig här