Lönefordringar i ackord – vad gäller?

I tider av företagsrekonstruktioner och konkurser är frågor om lönefordringar i ackord högst aktuella. För många anställda kan dessa situationer leda till osäkerhet om framtiden, särskilt när det handlar om innestående löner. I detta blogginlägg utforskar vi hur lönefordringar i ackord fungerar enligt svensk lag.

Lönefordringar i ackord – vad gäller?

Vad är ett ackord?

Ett ackord är en juridisk överenskommelse som innebär omförhandling av skulder. Det kan tillämpas under både företagsrekonstruktioner och konkursförlopp och innebär att gäldenären tillsammans med borgenärerna kommer överens om en nedskrivning av skulder för att förebygga en fullständig konkurs. För anställda kan det innebära specifika förhandlingar om löner och andra innestående arbetsrelaterade ersättningar.

Lönefordringar i svensk lag

Lönefordringar innehar en särskild stark ställning enligt svensk lagstiftning. Under en företagsrekonstruktion är det essentiellt att förstå att lönefordringar har företrädesrätt framför andra fordringstyper. Denna skyddsåtgärd syftar till att minimera finansiell risk för de personer fordringarna berör - de anställda. Lönefordringar omfattas av företrädesrätten enligt lagen om företagsrekonstruktion. Det innebär att de ska betalas ut före borgenärer som har säkerhet i företagets tillgångar, såvida inte annat särskilt avtalats.

Ackordsförhandlingar

Under ackordsförhandlingar kan lönefordringar omförhandlas, men det är viktigt att notera att lagen ger ett starkt skydd kring hur dessa förhandlingar får genomföras. Om ackordet involverar lönesänkningar eller ändrade arbetsvillkor måste detta ske i samråd med fackliga representanter. I praktiken inleds ett ackordsförfarande genom att företaget ansöker om företagsrekonstruktion vid tingsrätten.

Missa inte webbinariet

Under webbinariet "Lönefordringar i ackord och skulduppgörelse" den 24 april går Emmeli Neivak och Julia Sandström igenom ny praxis avseende om och när anställdas lönefordringar ska anses omfattas av ackord i rekonstruktion.

Anmäl dig här