Därför valde Institutet för mänskliga rättigheter att utmana JK

Den statliga myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter valde att gå emot Justitiekanslern och ställa sig på föreningen Auroras sida i frågan om deras talan om åtgärder för klimatet ska tillåtas. Myndigheten har gett ett så kallat Amicus Curiae-yttrande till Högsta domstolen. Anna Rosenmüller Nordlander, jurist på Institutet för mänskliga rättigheter, berättar i Rättsfallet inifrån varför myndigheten valde att ta ställning i detta unika mål.

Därför valde Institutet för mänskliga rättigheter att utmana JK

Läs mer om amicus-yttrandet