Jämkning av oskäliga bodelningsavtal – intervju med ombudet till sambon som slipper fullfölja bodelningsavtal

Sedan några år tillbaka kan 36 § avtalslagen tillämpas på oskäliga bodelningsavtal. Advokat David Wedberg på Advokatbolaget Wallin & Söderberg AB som företrädde en kvinna lyckades visa att hon haft begränsade möjligheter att tillvarata sin rätt med exsambon. Därför jämkades bodelningsavtalet. David Wedberg berättar i Rättsfallet inifrån om domen som ska prövas i hovrätten.

Jämkning av oskäliga bodelningsavtal – intervju med ombudet till sambon som slipper fullfölja bodelningsavtal

Läs mer om rättsfallet