Förändrade spelregler – ställ om för ökad insyn i lönesättning

När jämställdhet och rättvisa på arbetsplatsen diskuteras mer öppet än någonsin tidigare är EU:s nya lönetransparensdirektiv ett hett ämne även i Sverige. Direktivet syftar till att minska löneskillnader mellan könen genom att öka transparensen kring lönesättning. I det här blogginlägget bryter vi ner vad lönetransparensdirektivet innebär och hur du som arbetsgivare kommer att påverkas.

Förändrade spelregler – ställ om för ökad insyn i lönesättning

Vad är lönetransparensdirektivet?

Lönetransparensdirektivet är ett initiativ från Europeiska Unionen som har som mål att bekämpa den osakliga löneskillnaden mellan könen. Genom att införa strängare krav på lönetransparens hoppas man kunna lyfta fram och åtgärda orättvisa löneskillnader.

Direktivet kräver att arbetsgivare:

  1. Offentliggör lönekriterier både internt och i samband med rekrytering.
  2. Ger individuella löneuppgifter vid förfrågan.
  3. Rapporterar regelbundet om lönestrukturer, uppdelat på kön.

Effekter på svensk rätt

I Sverige som redan har en stark tradition av kollektivavtal och relativt hög lönetransparens kan direktivet ändå innebära viktiga förändringar. Svenska arbetsgivare kan komma att behöva anpassa sina rutiner för lönesättning och kanske även sin rapportering om löner till både interna och externa intressenter. Detta kan innebära ökade administrativa bördor, särskilt för små och medelstora företag som kanske inte har lika etablerade processer för detta som större företag.

Missa inte webbinariet för djupare insikt

Under webbinarier "Ökad insyn i lönesättningen – lönetransparensdirektivet i svensk rätt" den 14 juni ger Georg Frick vägledning kring hur lönetransparensdirektivet ska genomföras i Sverige och vilka konsekvenser det innebär. En utredning har tillsatts för att ta ställning till hur direktivet ska införlivas i svensk rätt, där ett förslag kommer att presenteras i maj 2024. De nya EU-reglerna kommer att innebära en stor omställning för arbetsgivare vad avser insyn i lönesättningen och det är därför viktigt att komma i gång med omställningen direkt.

Anmäl dig här