Allt du behöver veta om familjerättsliga dokument

Familjerättsliga dokument är grundläggande verktyg som kan hjälpa till att säkerställa att dina önskemål och rättigheter skyddas vid olika skeden av livet. Om dessa dokument inte upprättas korrekt kan det leda till missförstånd, konflikter och dyra juridiska tvister. Här går vi igenom några av de viktigaste familjerättsliga dokumenten och varför det är så viktigt att de upprättas korrekt.

Allt du behöver veta om familjerättsliga dokument

Testamente

Ett testamente är ett dokument där du fastställer hur din kvarlåtenskap ska fördelas efter din död. Om du inte har ett testamente träder arvsreglerna enligt lag i kraft. Detta kan resultera i att arvet inte fördelas på det sätt du önskar.

Varför ett korrekt upprättat testamente är viktigt:

  • Undvik konflikter: Ett tydligt formulerat testamente minskar risken för konflikter mellan arvingar.
  • Skydda familjen: Säkerställ att dina nära och kära får den andel av arvet som du önskar.
  • Önskemål om vårdnad: Om du har barn under 18 år kan du i testamentet uttrycka önskemål om vem du vill ska bli deras förmyndare.
  • Minimera skatter: Med korrekt planering kan du minska skattebördan på arvet.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som reglerar vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods. Giftorättsgods delas lika vid en eventuell skilsmässa, medan enskild egendom inte gör det.

Varför ett korrekt upprättat äktenskapsförord är viktigt:

  • Skydda din egendom: Om du vill att viss egendom ska förbli din enskilda vid en skilsmässa är detta dokument avgörande.
  • Undvik framtida tvister: Ett tydligt äktenskapsförord kan förebygga utdragna rättsprocesser vid skilsmässa.

Samboavtal

Samboavtalet är motsvarigheten till äktenskapsförordet, men för sambor. Enligt sambolagen delas endast gemensamt bohag och bostad lika vid en separation. Ett samboavtal kan frångå dessa regler.

Varför ett korrekt upprättat samboavtal är viktigt:

  • Förutsägbarhet: Skapar klarhet kring hur tillgångarna ska fördelas vid en separation.
  • Skydd av enskild egendom: Förhindrar att viss egendom inkluderas i bodelningen.

 

Missa inte webbinariet

Under ett webbinarium den 16 maj tar Isabella Vasiliou, Lovisa Törngren och Maria Simeonidou från Familjens Jurist sikte på olika familjerättsliga dokument som upprättas till förmån för privatpersoner som är i behov av preventiv juridik för att trygga upp sin framtid. Om dessa dokument innehåller brister kan tvister uppstå i stället för att förhindras. Det kan röra sig om felformuleringar, att dokumenten inte är tillräckligt förutsebara eller att de inte är juridiskt verkställbara. Du får en genomgång av ny praxis samt konkreta tips för att skapa hållbara dokument som förhindrar tvister. 

Anmäl dig här