De vanligaste fallgroparna vid uppsägning av lokalhyresavtal

Hyreslagens bestämmelser om uppsägningar medför många grundläggande krav på både formen, innehållet och delgivningen av uppsägningen. Att säga upp ett hyresavtal för en lokal kan därför vara en komplex process fylld av potentiella fallgropar. Oavsett om du är hyresgäst eller hyresvärd är det viktigt att känna till de vanligaste fällorna för att undvika dyra misstag.

De vanligaste fallgroparna vid uppsägning av lokalhyresavtal

1. Avtalets uppsägningstid

En av de vanligaste fallgroparna är att inte ha koll på den exakta uppsägningstiden som stipuleras i avtalet. Kommersiella hyresavtal har ofta långa uppsägningstider, ibland upp till ett år. Att missa denna tidsram kan leda till att du tvingas förlänga avtalet ytterligare vilket kan innebära betydande extra kostnader.

Tips: Läs noggrant igenom ditt avtal och markera viktiga datum. Använd påminnelser för att säkerställa att du inte missar tidpunkten för uppsägning.

2. Formella krav

Många kommersiella hyresavtal kräver att uppsägningen sker skriftligen och i vissa fall att den överlämnas på ett specifikt sätt till exempel via rekommenderat brev. Att inte följa dessa formella krav kan leda till att uppsägningen anses ogiltig.

Tips: Se till att uppsägningen sker i enlighet med de formella krav som anges i avtalet. Dubbelkolla om det finns några specifika instruktioner för hur uppsägningen ska levereras.

3. Juridisk rådgivning

Att säga upp ett kommersiellt hyresavtal kan innebära juridiska komplikationer. Att försöka göra detta utan tillräcklig juridisk rådgivning kan resultera i dyra och tidskrävande misstag.

Tips: Rådgör alltid med en jurist som är specialiserad på fastighetsrätt för att säkerställa att du följer alla juridiska krav och för att få stöd under uppsägningsprocessen.

Missa inte webbinariet den 26 juni

Tina Edh och Filip Persson från Agenda Advokatbyrå går igenom hur uppsägningen ska se ut. Innehållet skiljer sig åt beroende på hur hyresavtalet ser ut, vilken hyrestid som gäller och om det till exempel finns besittningsskyddsavstående. En felaktigt utformad uppsägning får till konsekvens att den anses ogiltig och därför är det viktigt att ha kunskap om vilka olikheter som finns och vad man ska tänka på för att en uppsägning ska bli korrekt utförd. 

Anmäl dig här