Varför är förhandling av biträdesavtal en central del i dataskyddsarbetet?

I takt med att dataskyddslagstiftningen stramas åt ökar behovet av att noggrant hantera personuppgifter inom alla typer av organisationer. En av de mest kritiska processerna i detta arbete är förhandling av biträdesavtal. Detta blogginlägg utforskar varför dessa avtal är så viktiga och hur de bör hanteras för att säkerställa både efterlevnad och skydd av personuppgifter.

Varför är förhandling av biträdesavtal en central del i dataskyddsarbetet?

Vad är ett biträdesavtal?

Biträdesavtal, ofta kända som personuppgiftsbiträdesavtal, är kontrakt som reglerar förhållandet mellan personuppgiftsansvariga (den som bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter) och personuppgiftsbiträden (den som behandlar personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar). Dessa avtal utgör en rättslig nödvändighet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) i EU.

Vikten av noggranna förhandlingar

Förhandlingarna inför ingåendet av ett biträdesavtal är avgörande. De säkerställer att alla parter har en klar och tydlig förståelse för sina roller, ansvar, och skyldigheter i behandlingen av personuppgifter. Viktiga punkter som bör klargöras inkluderar:

  1. Detaljerad beskrivning av behandlingen: Vad exakt kommer biträdet att göra med de personuppgifter som de har tillgång till? Detaljer kring datatyper, behandlingsmetoder och lagringslängd bör specificeras.
  2. Säkerhetsåtgärder: Vilka tekniska och organisatoriska åtgärder kommer biträdet att vidta för att skydda personuppgifterna? Det är kritiskt att dessa åtgärder möter eller överstiger de krav som ställs av gällande dataskyddslagar.
  3. Underbiträden: Om personuppgiftsbiträdet i sin tur avser att anlita underbiträden, måste detta regleras i avtalet. Personuppgiftsansvarig bör ha rätt att godkänna dessa underbiträden.
  4. Rättigheter för de registrerade: Hur ska biträdet bistå den personuppgiftsansvarige för att uppfylla de registrerades rättigheter, såsom rätten till radering av data?

Missa inte webbinariet

Under webbinariet den 23 maj går Johan Sundberg, Johan Thörn och Fredrik Eråker från edpLaw igenom vilka krav som GDPR uppställer på ett biträdesavtal. Det finns ett visst utrymme för kommersiella inslag, t.ex. kopplat till regler om assistans, notifikationer och bedömningar. Hur kan vanligt förekommande kommersiella bestämmelser utformas och vad är viktigt att tänka på? Dessutom artificiell intelligens (AI) i avtalsförhandlingar och vilka möjligheter och risker som nya tekniker kan innebära för sådant arbete.

Anmäl dig här