Viktigt att veta om tillgänglighetsdirektivet

För att säkerställa digital tillgänglighet för alla har Europeiska Unionen antagit tillgänglighetsdirektivet. Men vad innebär detta direktiv egentligen? Och hur påverkar det svenska företag?

Viktigt att veta om tillgänglighetsdirektivet

Tillgänglighetsdirektivet, även känt som EU-direktivet 2019/882, syftar till att göra digitala produkter och tjänster mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Direktivet är en del av EU:s bredare strävan att skapa ett mer inkluderande samhälle och främja principerna om lika möjligheter för alla medborgare.

Juridiska och ekonomiska implikationer

För företag innebär tillgänglighetsdirektivet en rad juridiska förpliktelser. En av de mest betydelsefulla är kravet på att offentliga myndigheter och vissa privata företag måste följa specifika standarder för tillgänglighet i sina digitala produkter och tjänster. Dessa standarder inkluderar till exempel möjligheten för användare att justera textstorlek, använda tangentbord för navigering och tillhandahålla alternativa texter som beskrivningar för bilder och multimedia. Företag som inte uppfyller dessa krav kan bli föremål för juridiska påföljder som böter och sanktioner. Dessutom kan brist på tillgänglighet innebära förlorade affärsmöjligheter och skadat rykte för företaget vilket i förlängningen kan påverka företagets lönsamhet.

Missa inte webbinariet

Under webbinariet Tillgänglighetsdirektivet – vilka krav ställs på er verksamhet? som äger rum den 21 mars går Conny Larsson igenom mer i detalj vad tillgänglighetsdirektivet innebär och hur det är tänkt att förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Vilka produkter och tjänster omfattas och vilka krav kommer att ställas på dem? Säkerställ att du vet vilka åtgärder som er verksamhet behöver vidta för att uppfylla kraven och inte drabbas av sanktioner.

Anmäl dig här