Skiljedomen där polskt småföretag utmanade den svenska modellen

Ett litet polskt företag lyckades vinna mot arbetsmarknadens eget försäkringsbolag Fora i en tvist i Skiljenämnden för Arbetsmarknadsförsäkringar som väcker frågor om förhållandet mellan den fria rörligheten för tjänster och den "svenska modellen". Frågan gällde om europeiska bolag måste betala tjänstepension till Fora för verksamhet i Sverige när de redan betalar i sina hemländer.

Skiljedomen där polskt småföretag utmanade den svenska modellen

Martin Källgren Thyr som tillsammans med kollegan Fabrizio Vittoria Beijer på Momentius LPA företrädde det polska bolaget berättar om komplikationerna med att ett EU-direktiv införlivats av Fora som ägs av arbetsmarknadens parter och som också ska tillämpa direktivet.