Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter skickat in ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Aurora-målet beträffande frågan om talan mot staten angående bristande åtgärder mot klimatet ska tillåtas.

Enligt institutets bedömning kan och ska talan som väckts i Auroramålet tillåtas utifrån nationell och internationell rätt. Talan bör kunna tillåtas enbart utifrån rättegångsbalkens kriterier17 och grundläggande värden i det svenska statsskicket. Vidare bör ledning för tillämpning av de svenska process- och rättighetsreglerna hämtas från internationell rätt och en komparativ utblick. En fördragskonform tolkning kan genomföras för att säkerställa den tillämpning som bäst stämmer överens med Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.18 Institutets genomgång av internationell rätt och en komparativ utblick som redovisas nedan ger stöd för att talan som väckts i Auroramålet kan och ska tillåtas.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

Amicus-curiae-yttrande.pdf

300 KB
Rättsområden
Europakonventionen, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig miljörätt, Civilprocess, Konstitutionell rätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd