Konstitutionell rätt

Nyheter (685)

Staten förlorar i hovrätten – sameby får ideell miljonersättning

Hovrätten går på samma linje som tingsrätten och tillerkänner Talma sameby ideellt skadestånd för de kränkningar som staten begått när man utan medgivande förlängt den svensk-nordiska renbeteskonventionen. Staten har på flera sätt brutit mot Europakonventionen och bestämmelserna i regeringsformen.

Jönköpings privilegiebrev från 1284 inget för förvaltningsdomstol

Riksarkivets beslut att kräva tillbaka Jönköpings medeltida privilegiebrev kan inte angripas i förvaltningsdomstol, vare sig genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Beskedet utgör ett "partsbesked" som kan jämställas med uppsägning av ett hyresavtal och får därför angripas juridiskt i allmän domstol.

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt, Nyttjanderätt

Oskuldspresumtionen hindrar skadestånd för handgranat

En bilfirma i Sollentuna begärde skadestånd från en man som friats från åtal om utpressning och anklagelser om att ha kastat en handgranat mot bilfirman. Solna tingsrätt anser dock att det skulle strida mot oskyldighetspresumtionen i Europakonventionen att bifalla skadeståndstalan.