Europakonventionen

Nyheter (391)

Jäv när domare i kammarrätten satt på dubbla stolar i skattemål

En domare i kammarrätten som fått anställning som sektionschef vid Skatteverkets rättsavdelning har ansetts jävig att delta i det slutliga avgörandet av ett mål som Skatteverket var part i. Domen undanröjs av Högsta förvaltningsdomstolen och målen återförvisas till kammarrätten för ny handläggning.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Rättsväsende, Processrätt, Europeisk rätt