Domare intervjuas om domen som kan stoppa tvångsmedicineringar

En man som tvångsvårdades och medicinerades mot sin vilja med läkemedlet Xeplion kan sätta stopp för det nuvarande systemet med tvångsmedicineringar. Han tillerkändes skadestånd i tingsrätten för att staten bröt mot Europakonventionen då någon överprövning av medicineringen inte erbjuds i Sverige. Rådmannen Magnus Wickman som dömde i målet intervjuas i Rättsfallet inifrån.

Domare intervjuas om domen som kan stoppa tvångsmedicineringar

Läs mer om rättsfallet