Slöjmålet i AD – arbetsgivarens ombud intervjuas

I det uppmärksammade slöjmålet förbjöds en kvinnlig trygghetsvärd att bära slöja med hänvisning till säkerhetsföretagets neutralitetspolicy. Arbetsdomstolen anser att policyn inte står i strid med förbudet mot diskriminering. I Rättsfallet inifrån berättar arbetsgivarens ombud Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega, om målet och ger råd om vad arbetsgivare bör tänka på vid utformandet av neutralitetspolicys.

Slöjmålet i AD – arbetsgivarens ombud intervjuas

Läs mer om rättsfallet