Ska hemmasittare tvångsomhändertas? Intervju med ombud för 15-åring

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra ett mål som kan få stor betydelse för landets så kallade hemmasittare, alltså de barn och ungdomar som väljer att sitta hemma i stället för att gå i skolan. Fallet gäller en 15-årig pojke och Frida Larsson, advokat på Advokatbyrån Kaiding, berättar varför hon anser att tvångsåtgärder bör undvikas för hemmasittare.

Ska hemmasittare tvångsomhändertas? Intervju med ombud för 15-åring


Läs mer om fallet