Rättsfallet inifrån

I Rättsfallet inifrån kan du varje vecka höra advokater berätta om utvalda rättsfall med sina egna kommentarer. Du får en inblick i fallen som Blendow Lexnova skriver om och de frågor som domen inte svarar på klargörs, som till exempel: Varför vann hen målet? Vad är den viktigaste slutsatsen av domen? Vad betyder domen för framtida fall?

Hon tar fajten mot flygbolagen

Marie Bexelius på Airhelp är sannolikt Sveriges mest anlitade ombud i domstolarna. Nu driver hon den viktigaste tvisten på flera år mot R...