Advokaten som borde arbeta på tåget för att få betalt

Advokat Joseph Christensson med egen byrå i Borås nekades full ersättning för tågresan till och från förvaltningsrätten i Linköping. Domstolarna ansåg att han borde ha jobbat på tåget.

Advokaten som borde arbeta på tåget för att få betalt

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån berättar Jospeh Christensson varför han går vidare till högsta instans. 

Läs artikeln här