Energiföretaget Fortum driver en miljardtvist mot svenska staten

Bakgrunden till veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån är det ränteavdragsförbud som Fortum drabbades av när man lade om sina externa banklån till ett internt koncernbolag i Belgien.

Energiföretaget Fortum driver en miljardtvist mot svenska staten

Den svenska koncernen betalade räntor till det belgiska bolaget och gjorde avdrag, vilket gick bra till 2009 då ränteavdragsförbudet infördes.

I detta avsnitt hör du Fortums ombud, advokat Robin Oldenstam, berätta i en längre intervju vad som hände sedan och om Fortums skadeståndsprocess mot staten som nu avgjorts i första instans. Läs domen