Rätt till domstolsprövning vid diskriminering

En passagerare som blev avvisad från ett flygplan och krävde ersättning via Diskrimineringsombudsmannen fick pengar men ingen prövning. EU-domstolen ansåg att han hade rätt till det eftersom flygbolaget bara hade medgivit talan. Nu har HD avgjort målet.

Rätt till domstolsprövning vid diskriminering

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån berättar DO:s jurist Tarik Qureshi om turerna i målet.

Läs om Högsta domstolens beslut som vi tidigare skrivit om.