Förstå tomträtter och avgäldsränta

I Sverige är det vanligt med tomträtter, en juridisk konstruktion där en person eller organisation äger en byggnad men hyr marken den står på av markägaren. Det här arrangemanget kan vara förvirrande för många fastighetsägare och potentiella köpare, särskilt när det kommer till förståelsen för avgäldsränta och dess påverkan på fastigheten. I det här inlägget kommer vi att gå igenom vad tomträtter är och hur avgäldsränta fungerar.

Förstå tomträtter och avgäldsränta

Vad är en tomträtt?

En tomträtt är en form av arrenderätt där en person eller organisation har rätt att använda marken för ett visst ändamål, till exempel för att bygga och bo i en bostad. Ägaren till tomträtten betalar vanligtvis en årlig avgäld till markägaren, som ersättning för användningen av marken. Det är viktigt att förstå att tomträtten inte ger ägaren äganderätt till marken, utan bara en användningsrätt under en avtalad tidsperiod.

Vad är avgäldsränta?

Avgäldsräntan är den årliga avgift som betalas av tomträttshavaren till markägaren. Denna avgift kan vara fast eller vara beroende av olika faktorer såsom markens värde eller inflationen. Ofta är avgäldsräntan förhandlingsbar mellan parterna vid ingåendet av avtalet, men en gång fastställt förblir den ofta densamma under hela avtalsperioden. Beräkningen av avgäldsräntan kan variera beroende på olika faktorer, inklusive markens värde, markägarens preferenser och eventuella lokala lagar eller bestämmelser som styr tomträtter. Det är därför viktigt för fastighetsägare och mäklare att förstå de specifika villkoren för varje tomträtt de hanterar.

Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium nästa vecka

Högsta domstolen meddelade den 11 december 2023 prövningstillstånd avseende frågan om hur avgäldsränta ska tillämpas. Frågeställningarna i målet kommer att diskuteras vid det kostnadsfria webbinariet den 16 februari k. 12-12.45 med Fredrik Elmér. Fredrik är advokat på KANTER Advokatbyrå och leder advokatbyråns tvistlösningsverksamhet. Han har omfattande erfarenhet av kommersiella tvister, däribland tvister hänförliga till fastighetsbranschen.

Anmäl dig här

Läs även vår Expertkommentar på ämnet

Då uppsägning av tomträtt varit ovanligt har praxis saknats om under vilka omständigheter en fastighetsägare kan säga upp tomträtten. Till följd av brist på byggbar mark har intresset för uppsägningar ökat och i våras kom ett MÖD-avgörande, där tomträttshavaren klandrat uppsägningen och hävdat att den var ogiltig då tillräckliga skäl för uppsägningen saknats. Vad krävs för att tomträttsavtal ska kunna sägas upp, och hur kan tomträttshavaren då agera? Marita Gröndahl redogör för reglerna och för den nu aktuella domen och dess betydelse.